رسته های صنفی

رسته های تحت پوشش اتحادیه :

نام رسته های صنفی

قبل از کد گداری

نام رسته صنفی

بر اساس الگوی ISID

کد زسته

۱ – سازنده و فروشنده مصنوعات طلا و جواهر

ساخت مصنوعات طلا ۳۶۹۱۱۱
فروش مصنوعات طلا ۵۲۳۸۵۱
جواهر سازی ۳۶۹۱۱۲
۲ – سازنده و فروشنده مصنوعات نقره نقره کاری و نقره سازی ۳۶۹۱۱۳
۳ – سازنده مصنوعات طلا و نقره طلاسازی (ساخت النگو و…) ۳۶۹۱۱۱
۴ – تراشکاری روی طلا و نقره طراحی طلا و جواهرات ۷۴۹۸۱۳
۵ – تراشکاری ریو زیورآلات پلاتین طراحی طلا و جواهرات ۷۴۹۸۱۳
۶ – آزمایشگاه طلا و جواهر عیارسنجی ها ۷۴۲۲۱۱
۷ – خاکشویی طلا و جواهر قال کاری جدا کردن طلا از خاک طلا ۳۶۹۱۱۵
۸ – مخراج کاری(سوار کردن نگین روی جواهر) مخراج کاری ۳۶۹۱۲۷
۹ – آبکاری طلا و جواهر تعمیر و آبکاری انواع زیورآلات ۵۲۶۰۶۱
۱۰ – طراحی و تراشکاری طلا و نقره طراحی طلا و جواهرات ۷۴۹۸۱۳
۱۱ – تعمیر کنندگان طلا و نقره تعمیر و آبکاری انواع زیورآلات ۵۲۶۰۶۱
۱۲ – فروشندگان وسائل(ابزار آلات طلا،نقره و جواهرسازی) خرده فروشی ابزار و لوازم تولید و فروش طلا و جواهرات ۵۲۳۸۵۷
۱۳ – بنکداران طلا عمده فروشی طلا و جواهرات قیمتی ۵۱۳۶۲۳

فهرست
Call Now Button